Birger Rexed - Läkare för individ, grupp och organisation

Birger Rexed är läkare och specialist inom företagshälsovård.
Som företagsläkare har han sett hur människor kan vara fullt friska, men ändå må som sjuka, eftersom det inte fungerar på jobbet.

- Som läkare kan man bota och lindra på individnivå, säger Birger Rexed. Men ska man åstadkomma hälsa måste man också arbeta med gruppen och organisationen.

Birger Rexed har genomgått IFL:s företagsledareutbildning och varit VD för ett dotterbolag inom Mariebergskoncernen. Sedan 1990 arbetar han i egen regi med medicin och verksamhetsutveckling.

För att förstå helheten måste man förstå delarna. Därför arbetar han alltid med de tre nivåerna

  • Organisation - Grupp - Individ


Läkaren och journalisten slår till igen med nya boken

Lönsam Hälsosam Lyckosam

Läkarna Birger Rexed, Johnny Johnsson och journalisten Anders Lugn skrev storsäljaren Långtidsfrisk - så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet.

Nu kommer uppföljaren och fördjuparen av Anders Lugn och Birger Rexed. Om hur människor, företag och organisationer når sina mål genom att skapa rätt förutsättningar för alla som gör jobbet, från lokalvårdare till VD.

Lönsamhet, hälsa och lycka är varandras förutsättningar.
Svårare än så är det inte

Du kan beställa unika förstaexemplar signerad av författarna. Denna upplaga finns i ett begränsat antal. »Först till kvarn...«

Pris 450:- inklusive moms, frakt 44:- tillkommer.

Beställ boken genom att  Klicka här


Anders Lugn är journalist och konsult inom kommunikation och ledarskap.
Han har varit lärare och studierektor vid Journalisthögskolan i Stockholm och
pressofficer inom den internationella FN-styrkan i Libanon. I slutet av 1980-talet grundade han kommunikationsbyrån Journalistgruppen, som under hans ledning utvecklades till det ledande företaget i sin bransch.

Birger Rexed är företagsläkare och organisationskonsult. Han har i många år verkat som företagsläkare och företagsdoktor där han använder hälsoperspektivet på både organisation och individ. Birger Rexed har gjort begreppet »hur ska det vara när det är som bäst?« till något av ett mantra inom organisationsutvecklingen.»Ge människor goda förut-sättningar, så åstadkommer de fantastiska resultat.
Svårare än så är det inte.«

Beställ boken!


"Lönsam, Hälsosam, Lyckosam - Främjande Ledarskap och medarbetarskap"